reinigen of desinfecteren

Blog

Reinigen of desinfecteren?

We kunnen niet om het coronavirus heen. Om ons te wapenen tegen het virus is het belangrijk dat we begrijpen hoe we verspreiding kunnen tegen gaan.

Het virus wordt via speekseldruppels doorgegeven. Hou afstand, nies en hoest in je elleboog en was regelmatig je handen. Wie deze maatregelen nu nog niet kent, verblijft waarschijnlijk al een tijdje in een bunker zonder verbinding met de buitenwereld. In deze blog wil ik dieper ingaan op het reinigen van vaak aangeraakte oppervlakken. Denk vooral aan deurklinken, trapleuningen, lichtschakelaars, tafels enzoverder.

Hoe is het virus opgebouwd?

Het coronavirus een “omhuld” virus, dit wil zeggen dat de kern met de ziektekiem/ziektedrager is ingepakt in een vetmembraan. Je kan het een beetje vergelijken met een gevuld paasei, waarvan de vulling is omgeven door een chocolade ei. Het virus heeft het membraan nodig om zich te kunnen nestelen in een gastheer. Zonder het vetmembraan wordt de ziektedrager inactief. Zonder een gastheer kan het virus zich niet voortplanten en sterft het af. Het virus is dus pas schadelijk eenmaal het in ons lichaam terechtkomt via de ogen, neus of mond.

Structuur van het virus

Overdragen van het virus

Het virus kaapt menselijke cellen om zich te vermenigvuldigen. Een belangrijke reden waarom dit virus zo gevaarlijk is, is omdat mensen drager kunnen zijn zonder symptomen te vertonen. Tijdens deze periode kunnen ze hun omgeving besmetten zonder het te beseffen. Het virus overleeft ook buiten het lichaam. Bij fysiek contact kan het doorgegeven worden, dus gedaan met handjes geven.

Uit studies is gebleken dat het virus enkele uren tot dagen kan overleven op oppervlakken. De levensduur is afhankelijk van het type oppervlak: op karton overleeft het virus zo’n 24u, op RVS verschillende dagen. Ook door indirect contact kan het virus zich dus overzetten op een nieuwe gastheer! Oppervlakken zoals deurklinken die door verschillende personen worden aangeraakt houden het grootste risico in.

Voor ons is het vuil, voor virussen is het een feest

Het ECDE (European Center of Disease Control) raadt aan om vaak aangeraakte oppervlakken regelmatig te reinigen met een detergent. Minimaal één keer per dag, indien mogelijk frequenter. Door oppervlakken te reinigen, wordt de voedingsbodem waar bacteriën en virussen zich op hechten verwijderd. Gladde en propere oppervlakken maken het voor virussen veel lastiger om zich vast te hechten.

Detergenten

Detergenten zijn oppervlakte-actieve stoffen die verdund zijn met water. Oppervlakte- actieve stoffen zijn moleculen die een hydrofiele (waterminnende) en een lipofiele (vetminnende) kant hebben, waardoor ze zich binden aan vet én water. Ook handzepen bevatten dit type molecule.

In het cononaverhaal zullen oppervlakte-actieve stoffen zich enerzijds binden aan het vetmembraan van het virus en anderzijds aan water. De oppervlakte-actieve stoffen zullen in combinatie met water duwen en trekken aan het membraan tot het breekt. Hierdoor wordt het virus inactief.

Hetzelfde gebeurt wanneer we onze handen wassen: de combinatie van zeep, water en wrijving zal ervoor zorgen dat het vetmembraan van het virus wordt afgebroken. Daarom is het belangrijk om de handen lang genoeg te wassen om de zeep de nodige tijd te geven om het vetmembraan af te breken. Alle restanten spoelen weg met het water.

Reinigen vs desinfecteren

Reinigen: het verwijderen van ziektekiemen

Desinfecteren: het doden van ziektekiemen

Ruimtes waar een coronapatiënt of een mogelijks besmette patiënt verbleef moeten gedesinfecteerd worden omdat het risico op besmetting hier zeer groot is. Hiervoor zijn verschillende protocollen uitgeschreven. Deze zijn echter niet van toepassing voor de dagelijkse reiniging van ruimtes (zoals op het werk) buiten de gezondheidszorg. Desinfecterende producten hebben over het algemeen geen reinigende functie en moeten op de juiste manier gebruikt worden. Oppervlakken moeten eerst gereinigd worden voor je het desinfecterende product aanbrengt. Desinfecterende producten moeten kunnen inwerken om virussen en bacteriën te doden. Sommige producten hebben tot 30 minuten tijd nodig. Lees dus steeds het label. Als desinfecterende producten niet op de juiste manier gebruikt worden, zijn oppervlakken dus NIET gedesinfecteerd en NIET gereinigd. Dit geeft een vals veiligheidsgevoel.

Bij het schrijven van deze blog heb ik geen bewijzen gevonden van producten die het huidige COVID-19 virus doden. Verschillende producten hebben wel een bewezen werking op gelijkaardige SARS-virussen.

Preventie begint bij schoonmaken. Een goede hygiëne is de start om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om oppervlakken te reinigen maak je gebruik van detergenten. Spuit het detergent op het oppervlak, laat het even inwerken en wrijf het oppervlak proper met een doek, bij voorkeur een microvezeldoek. Gooi de doek weg na gebruik of was hem bij 40 tot 60°C. Indien het detergent niet voldoende tijd heeft gehad om het membraan af te breken, wordt het virus alsnog verwijderd omdat het zich via de oppervlakte-actieve stoffen bindt aan water en het water op zijn beurt wordt opgenomen door de doek. Behandel gebruikte doeken dus steeds als mogelijke dragers van het virus. Bij detergenten is de kans klein dat oppervlakken worden beschadigd omdat ze weinig of geen alcohol bevatten zoals de meeste desinfecterende producten. Maak tijdens het reinigen steeds gebruik van plastic handschoenen die je weggooit na gebruik. Draag een beschermend pak of was de kleren regelmatig.

The show must go on

Blijf in uw kot! Enkel essentiële diensten en toeleveringsbedrijven blijven open, ook containerparken en doe-het-zelf zaken mogen nu als eerste opnieuw open. Op (hopelijk zo kort mogelijke) termijn zullen ook alle andere zaken de deuren terug kunnen openen. Werkgevers zijn verplicht de nodige maatregelen te treffen om veilig te kunnen werken. We moeten met zijn allen inspanningen leveren om de ziekenhuizen niet te overbelasten. Ook na de lockdown zullen we dat moeten blijven doen om geen 2de besmettingsgolf te veroorzaken.

Hopelijk heeft deze blog je meer inzicht gegeven in het preventief reinigen van oppervlakken. Misschien slagen we er zo alsnog in om onze zomer te redden!

Stay safe!

Jens Haelterman profiel foto
Jens Haelterman Bio-Circle adviseur Medezaakvoerder van Alter-eco bvba

Over Bio-Circle

Bio-Circle help bedrijven en hun werknemers om veilig en gezond te kunnen werken zonder in te boeten aan efficiëntie.

Blijf op de hoogte

Bio-Circle Viral Cleaner

Opzoek naar een goed detergent?

Viral Cleaner is ideaal voor een algemene reiniging tegen virussen op contactoppervlakken zoals deurklinken, trapleuningen, tafels, smartphones, sanitair, machines, enz.

Ontdek Viral Cleaner